U bent hier: Keuring - Service FAQ

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte
van onze meest recente
aanbiedingen!

Aanmelden

FAQ

Veel gestelde vragen


Is het periodiek keuren van gereedschap verplicht

Werkgevers maar ook verhuur bedrijven hebben de wettelijke verplichting arbeidsmiddelen te laten keuren. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor personeel, ingehuurde uitzendkrachten en onderaannemers.

Als er personeel op regiebasis wordt ingehuurd, dan heeft de werkgever dezelfde zorgplicht als voor eigen personeel.


Geldt deze keuringsplicht ook voor een eenmanszaak (ZZP'er)

Deze zijn nog niet verplicht om hun arbeidsmiddelen te laten keuren, zolang niemand anders deze arbeidsmiddelen gebruikt. Het even uitlenen van een boormachine bijvoorbeeld is dus niet verstandig tenzij er aan deze keuringsplicht is voldaan. Vaak komt het voor dat een opdrachtgever eist dat uw materieel volgens de geldende normen zijn gekeurd. VCA gecertificeerde bedrijven is al zo’n verplichting


Wat dient er dan allemaal gekeurd te worden

In principe heeft de keuringsplicht betrekking op alle arbeidsmiddelen, die vanwege slijtage of beschadigingen voor wat betreft veiligheidsniveau achteruit gaan. Hierbij zijn geen uitzonderingen geformuleerd. Dit betekend dat ook de kleinere arbeidsmiddelen keuringsplichtig zijn.


Hoe vaak dient er gekeurd te worden

In het Arbobelsuit wordt gesproken over een veilige ondergrens van 1 keer per jaar. Als er sprake is van sterk verhoogde inzetcondities en gebruiksduur dan dient de keuringsfrequentie verhoogd te worden naar eens per halfjaar of per kwartaal.


Wie mag de keuringen uitvoeren

Dit dient te gebeuren door een deskundige keurmeester. Alleen technische kennis is hierbij niet voldoende. Onafhankelijkheid en aantoonbare kennis van veiligheidsnormen zijn minstens zo belangrijk.

Wist u,

Dat wij ook keuren op zaterdag, of andere dagen en tijden welke u het beste uitkomen. Wij realiseren ons dat bijvoorbeeld zaterdagen de meest ideale dagen zijn om uw gereedschap centraal te verzamelen, zo kunnen u en uw medewerkers gewoon hun werk blijven doen zonder onderbrekingen.

Voor kleine aantallen kunt u ook in de avonduren bij ons terecht.